ทะเบียนสวย

ทะเบียนสวย

ทะเบียนสวย ประเทศไทยมีแนวคิดที่ว่ารถสวยต้องคู่กับทะเบียนรถที่สวย ด้วยความเชื่อเรื่องความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตแบบนี้จึงมีการ จำหนายเลขเด็ด เลขสวย เลขมงคลกันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประมูลต่างๆ หรือตามเว็บไซต์ก็ยังมีทะเบียนรถสวย เลขมงคลมาขายกันมากมาย และวันนี้ mcguinnessinstitute.co/ ก็ได้รวบรวมทะเบียนรถสวยที่แพงทึ่สุดมาให้ดูกันแล้วครับ

1.    ฆฆ 999         ราคา 4,999,999
2.    ฆฆ 888         ราคา 3,888,888
ฆฆ 8            ราคา 3,888,888
3.    ฆบ 9999       ราคา 2,990,000
4.    ฆฆ 7            ราคา 2,777,777
5.    ฆฆ 6            ราคา 2,666,666
กก 6            ราคา 2,666,666
6.    ฆง 9999       ราคา 2,590,000
7.    ฆก 8888       ราคา 2,500,000
8.    ญญ 3           ราคา 2,333,333
9.    ญญ 2           ราคา 2,222,222
10.  ฆด 888         ราคา 1,990,000

ตะลึงกับราคาเลขทะเบียนรถกันไปแล้ว  ยังมีวิธีการประมูลเลขทะเบียนมาฝากครับ เผื่อใครจะไปประมูลเลขทะเบียนรถสวยๆบ้าง
สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียน จะกระทำได้ 2 วิธี
1.ด้วยวาจา (เคาะไม้)
2.ทางอินเตอร์เน็ต
3.ทางโทรศัพท์
ทั้งนี้ ได้แบ่งหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ออกเป็น 3 กลุ่มหมายเลข ได้แก่
(1) เลขสี่ตัวเหมือน
(2) เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8 และเลขคู่ 9 และ
(3) เลขหลักพัน, เลขเรียง และเลขคู่ โดยแต่ละกลุ่มหมายเลข จะมีอัตราหลักประกัน ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาที่แตกต่างกัน
อาทิ (1) เลขสี่ตัวเหมือน ซึ่งเป็นกลุ่มหมายเลขที่มีราคาสูงที่สุด จะมี
-หลักประกัน ส่วนกลาง 5 หมื่นบาท ส่วนภูมิภาค 5 พันบาท การประมูลทางโทรศัพท์ 5 หมื่นบาท
-ราคาเริ่มต้น ส่วนกลาง 1 แสนบาท ส่วนภูมิภาค 5 หมื่นบาท
-การเพิ่มราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ส่วนกลาง 1 หมื่นบาท ส่วนภูมิภาค 5 พันบาท